canstock1250301

 

 

 

 

UWAGA! Pomoc dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelich

Informujemy, że trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy dla pszczelarzy będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru (o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt). Wnioski można składać do 30 czerwca 2021 r. Pomoc ustala się w formie dotacji do każdej przezimowanej rodziny pszczelej, przy stawce dotacji wynoszącej 20 zł na rodzinę pszczelą na rok.

KLIK - Link do szczegółowych informacji oraz wniosku

Beneficjentem pomocy może być pszczelarz:

1) któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, tzw. numer EP.

2) oraz pszelarz który prowadzi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. 

Do wniosku należy dołączyć:

1) w przypadku braku tzw. numeru EP, należy do wniosku dołączyć wypełniony i podpisany wniosek o wpis do EP.

2) zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii o:

wpisaniu, pszczelarza do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
liczbie pni pszczelich, wydane w roku, w którym ten pszczelarz ubiega się o pomoc,


3) zaświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.

Wnioski nalerzy składać w Powiatowym Biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Miejskiej Górce, 63-910 Miejska Górka, ul. Paderewskiego 20, tel. 655263868 lub właściwym do miejca stacjonowania pasieki biurze (dotyczy pszczelarzy z województwa dolnośląckiego KLIK - Wykaz adresów biur).

08.06.2021 r.

 


 canstock1250301

 

 

 

 

UWAGA WAŻNE. DOSTAWY ZAMÓWIONYCH MATEK PSZCZELICH

Zbliżają się wysyłki matek pszczelich w ramach dotacji. Bardzo prosimy niezwocznie kontaktować się z hodowcami zamawianych matek w celu ustalenia adresu przesyłki bezpośrednio do pszczelarzy.

 

02.06.2021 r.


 

canstock1250301

 

 

 

 

DYŻUR SKARBNIKA -

ZALEGŁE WPŁATY NA MATKI, ODKŁADY I LEKI

Zebrania koła w dalszym ciągu są wstrzymane. Informujemy, że dnia 11 maja (wtorek) oraz 14 maja (piątek) w godzinach od 10.00 do 11.00 będzie dyżurował w naszym biurze skarbnik Wojciech Tarka (tel. 792785018) zbierając zaległe wpłaty na matki, odkłady i leki. W celu ustalenia innego terminu prosimy kontaktować się telefonicznie ze skarbnikiem. 

 

25.04.2021 r.


 

canstock1250301

 

 

 

 

ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA

 

20210401 185512 0000 

 1. 04. 2021 r.


 

canstock1250301 

KOMUNIKAT W SPRAWIE SKŁADEK 2021 oraz

ZAMÓWIEŃ NA MATKI, ODKŁADY I LEKI

Zebrania koła w dalszym ciągu są wstrzymane. Informujemy, że przez cały miesiąc luty we wtorki i piątki w godzinach od 10.00 do 11.00 będzie dyżurował w naszym biurze skarbnik Wojciech Tarka (tel. 792785018) zbierając składki członkowskie oraz ubezpieczeniowe na rok 2021 oraz zamówienia na matki, odkłady i leki. W celu ustalenia innego terminu prosimy kontaktować się telefonicznie ze skarbnikiem. Termin płatności składek upływa 28 lutego. Termin składania zamówień na matki, odkłady i leki upływa 20 marca. Poniżej wykaz:

Składka członkowska - 50 zł

Składka ulowa - 2,50 zł od ula

Ubezpieczenie - do 50 uli - 5 zł

                           ponad 50 uli - 10 zł

Fundusz interwencyjny - 10 zł

leki

 matki

matki2

matki3

10.02.2021 r.


 

OGŁOSZENIE - SPRZEDAŻ ULI

Na prośbę koleżanki pszczelarki z okolic Wąsosza zamieszczamy poniższe ogłoszenie:

Posiadam do sprzedania 5 uli styropianowych DADANTA wraz z kompletem ramek. Więcej informacji pod nr telefonu 601 287 826.

 

17.01.2021 r.

 


 

canstock1250301

 

 

 

 

ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA

 

RedChristmasFamilyHolidayPhotoCollage

Komunikat

Informujemy, że jest już do odbioru węza w ramach „Programu poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej" Urzędu Marszałkowskiego Województawa Wielkopolskiego. Osoby zainteresowane odbiorem prosimy o telefoniczny kontakt po świętach bezpośrednio z prezesem w celu ustalenia indywidualnego terminu oraz miejsca odbioru. Zebrania koła w dalszym ciągu są wstrzymane. Również RZP w Lesznie poinformował o odwołaniu dorocznego Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego. Odbędzie się on po ustąpieniu epidemii.

 

20.12.2020 r.


 

canstock1250301

 

 

 

 UWAGA! WYDAWANIE PIENIĘDZY ZA LEKI

 

 

Informujemy, że w najbliższym dniach odbędą się dyżury Marcina Gidaszewskiego oraz Wjciecha Tarki w celu wydania pieniędzy za leki oraz matki pszczele. Zapraszamy osoby zainteresowane do siedziby naszego koła w następujących terminach:

Poniedziałek   30 listopada    od 14.30-16.00

Wtorek            1  grudnia       od 9.30-11.00

 

27.11.2020 r.


czarna wstazka swiadomosci na symbol zaloby i czerniaka 124262 1POŻEGNANIE KOLEGI PSZCZELARZA

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w wieku 72 lat zmarł nasz kolega Henryk Mencel. Henryk Mencel zasłużył się szczególnie dla pszczelarstwa naszego regionu pełniąc przez wiele lat funkcję Prezesa Koła Pszczelarzy w Jutrosinie. Po przeprowadzce do Rawicza wstąpił w szeregi naszego koła, będąc od kilku lat jego aktywnym członkiem. W ostatnich latach posiadał niewielką pasiekę na terenie graniczącego z Rawiczem Sierakowa. W imieniu członków naszego koła przekazujemy rodzinie zmarłego najszczersze wyrazy współczucia. 

Pogrążeni w żalu koledzy pszczelarze

 

12.08. 2020 r.


 

POBYT NA PASIECE PODCZAS EPIDEMII

Informujemy, że w związku sytuacją epidemiologiczną jest możliwy dojazd oraz pobyt na pasiekach w celu wykonania niezbędnych prac pszczelarskich. W razie wylegitymowania przez policję należy posiadać przy sobie jeden z następujących dokumentów: kopię dokumentu z numerem weterynaryjnym (starym lub nowym), legitymację pszczelarską, kopię umowy z Nadleśnictwem na stacjonowanie pasieki w lesie państwowym. Są to informacje uzyskane w porozumieniu z Komendą Powiatową Policji w Rawiczu oraz Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Rawiczu.10.04. 2020 r.

 15. 04. 2020 r.


 

ZEBRANIA KOŁA ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA

Informujemy, że w związku sytuacją epidemiologiczną, na tą chwilę jesteśmy zmuszeni odwołać kwietniowe oraz kolejne zebrania koła. 

 

01.04. 2020 r.


 

UWAGA!!! SZKOLENIE PRZENIESIONE NA INNY TERMIN

Informujemy, że w związku sytuacją epidemiologiczną w kraju i na świecie oraz w trosce o zdrowie nas wszystkich, na tą chwilę jesteśmy zmuszeni odwołać planowane na 21 marca szkolenie pszczelarskie w Rawiczu. Szkolenie zostanie przeniesione na inny możliwy termin, o którym poinformujemy za pośrednictwem strony internetowej. Pozdrawiamy i życzymy dużo zdrowia w tym trudnym dla wszystkich czasie.

 

16.03. 2020 r.


41476 Honey Bee in flight white background

Uwaga pszczelarze! Informujemy, że kolejne zebranie Koła Pszczelarzy w Rawiczu odbędzie się dnia 8 marca 2020 r. o godzinie 1000 w naszej siedzibie (Urząd Miejski Gminy Rawicz - budynek w podwórzu).

 

01.03. 2020 r.


 

968903159d747cf38a8e   UWAGA SZKOLENIE PSZCZELARSKIE W RAWICZU

 

KOŁO PSZCZELARZY W RAWICZU SERDECZNIE ZAPRASZA WSZYSTKICH CHĘTNYCH NA SZKOLENIE PSZCZELARSKIE

 

Tematyka: "Stosowanie izolatora dr Petra Chmary"

1 część - "Zastosowanie izolatora Chmary w warunkach zachodniej Polski".
2 część - "Skuteczność zabiegów przeciwko Varroa destruktor a zdrowie pszczół na podstawie dostępnych informacji i własnych obserwacji".


Wykładowca: dr Maciej Howis

Data szkolenia: 21 MARCA 2020

Miejsce: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W SIERAKOWIE (RAWICZ, naprzeciwko LIDLA)

Koszt szkolenia: 30 zł (szkolenie+posiłek)

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 10 marca - Prezes Koła Pszczelarzy w Rawicz Przemysław Kociemba  tel. 604 406 323. Liczba miejsc ograniczona.


Plan szkolenia:

8.45 – Zbiórka.

9.00 – 11.00 - 1 część szkolenia.

11.00 -11.30 – Przerwa kawowa.

11.30 - 13.30 – 2 część szkolenia.

13.30 -14.00 – Pytania i wolne głosy.

14.00 – Obiad. Zakończenie.

 

19.02. 2020 r.


canstock1250301

 

 

 

 WALNE ZEBRANIE ORAZ ZBIERANIE

SKŁADEK CZŁONKOWSKICH NA 2020 r.

 

Informujemy, że kolejne walne zebranie Koła Pszczelarzy w Rawiczu odbędzie się dnia 9 lutego 2020 r. o godzinie 1000 w naszej siedzibie (Urząd Miejski Gminy Rawicz - budynek w podwórzu). Na tym zebraniu będą zbierane skaładki członkowskie na rok 2020. Jednocześnie informujemy, że RZP w Lesznie zaprasza do udziału w szkoleniu oraz wycieczce Szwecja-Dania-Bornholm.

Więcej informacji poniżej:

 K.P

 WYCIECZKA - klik

 

Składka członkowska - 50 zł

Składka ulowa - 2,50 zł od ula

Ubezpieczenie - do 50 uli - 5 zł

                           ponad 50 uli - 10 zł

Fundusz interwencyjny - 10 zł

 

Pieniądze należy wpłacać skarbnikowi koła Wojciechowi Tarce.

 

22. 01. 2020 r.


canstock1250301

 

 

 

 

ZEBRANIE OPŁATKOWE  W PIEROGARNI "OJKA"

 

Serdecznie dziękujemy całej obsłudze pierogarni za pyszne potrawy i wspaniałą atmosferę. Na kolejne zebranie zapraszamy 12 stycznia 2020 r. o godzinie 10.00 do naszej siedziby.

 

IMG 20191208 101414

IMG 20191208 101357

 

17. 12. 2019 r.


canstock1250301

 

 

 

 

RAWICKI JARMARK BOŻONARODZENIOWY 2019

 

Mimo niesprzyjającej pogody byliśmy na tegorocznym jarmarku. Widzimy się na Jarmarku wielkanocnym w już w kwietniu. Zapraszamy.

 

IMG 20191214 123214 2

IMG 20191215 102136

IMG 20191215 102148

IMG 20191214 103004

 

17. 12. 2019 r.


 

canstock1250301

 

 

 

 

GRUDNIOWE ZEBRANIE OPŁATKOWE  W PIEROGARNI "OJKA"

 

Informujemy, że kolejne zebranie opłatkowe odbędzie się dnia 8 grudnia o godzinie 10.00 w Pierogarni "Ojka" ul. Wały Księcia Poniatowskiego 13a w Rawiczu. Zebranie będzie połączone z ciepłym posiłkiem o charakterze świątecznym. Koszt udziału 15 zł płatne w dniu imprezy (pozostała część będzie dopłacona z kasy koła). Na tym zebraniu będą wypłacane pieniądze dotacyjne.

12. 11. 2019 r.


canstock1250301

 

 

 

 

WAŻNY KOMUNIKAT!

LISTOPADOWE ZEBRANIE KOŁA I ZAMÓWIENIA NA SPRZĘT

 

Informujemy, że w miesiącu listopadzie zebranie odbędzie się dnia 10 listopada o godzinie 10.00 w naszej siedzibie! W związku z nieobecnością na ostatnim zebrania skarbnika Wojciecha Tarki, a koniecznością szybkiego złożenia zamówień na refundowany sprzęt, leki, odkłady i matki pszczele bardzo prosimy o zgłaszenie się w tym celu bezpośrednio do samego skarbnika (tel. 792785018) w nieprzekaraczalnym terminie do dnia 18 października. Informujemy również, że uległy zmianie wymogi dotyczące zamówień na sprzęt. Od tego roku będzie wymagany numer sprzedaży bezpośredniej lub numer  rolniczego handlu detalicznego, a nie tak jak do tej pory tylko numer weterynaryjny pasieki. Zmianie ulegają także dotychczasowe numery weterynaryjne w związku z tym na kolejnym zebraniu będziemy zbierać od wszystkich pszczelarzy oświadczenia potwierdzające utrzymywanie pszczół (wzór zaświadczenia poniżej). Załączamy również wykaz matek pszczelich i leków na rok 2020.

Matki i leki - KLIKNIJ TU

Oświadczenie do Powiatowego Lekarza Weterynarii - KLIKNIJ TU

 

14. 10. 2019 r.


canstock1250301

 

 

 

 

ZEBRANIE KOŁA I ZAMÓWIENIA NA SPRZĘT

WIZYTA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII

 

Informujemy, że kolejne zebranie Koła Pszczelarzy w Rawiczu odbędzie się dnia 13 października 2019 r. o godzinie 1000 w naszej siedzibie (Urząd Miejski Gminy Rawicz - budynek w podwórzu). O godzinie 11.00 na zebraniu będziemy gościć Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rawiczu. 

Uwaga pszczelarze! Tylko na tym zebraniu będą zbierane zamówienia na refundowany sprzęt pszczelarski na przyszły rok (termin składania dokumentów do RZP w Lesznie upływa 31 października). Osoby zainteresowane prosimy o obecność (w razie nieobecności na zebraniu prosimy o kontakt telefoniczny ze skarbnikiem Wojciechem Tarką). 

 

25. 09. 2019 r.


 

canstock1250301

 

 

 

 

 JARMARK HISTORYCZNY 2019

 

Mimo niesprzyjającej pogody byliśmy na tegorocznym jarmarku... Widzimy się na Jarmarku świątecznym w już w grudniu. Zapraszamy.

 

IMG 20190908 142313 

 

25. 09. 2019 r.


 

41476 Honey Bee in flight white background

Uwaga pszczelarze! Informujemy, że kolejne zebranie Koła Pszczelarzy w Rawiczu odbędzie się dnia 8 września 2019 r. o godzinie 1000 w naszej siedzibie (Urząd Miejski Gminy Rawicz - budynek w podwórzu). Równocześnie zapraszamy na stoisko naszego koła podczas Jarmarku Historycznego 7-8 września od 12.00 do 20.00.

jarmarkkk

 

03.09.2019 r.


 

41476 Honey Bee in flight white background

Uwaga pszczelarze! Informujemy, że kolejne zebranie Koła Pszczelarzy w Rawiczu odbędzie się dnia 11 sierpnia 2019 r. o godzinie 1000 w naszej siedzibie (Urząd Miejski Gminy Rawicz - budynek w podwórzu). Dziękujemy również wszystkim obecnym za udział w zebraniu terenowym w miesiącu lipcu. Przedstawiamy kilka zdjęć z tej wspaniałej wycieczkiu do Zagrody Pszczółki Przyjaciółki Bednarek w Katarzynowie.

IMG 20190714 123543    IMG 20190714 123604

IMG 20190714 133559    IMG 20190714 123807

IMG 20190714 125838    IMG 20190714 124432

05.08.2019 r.


canstock1250301

 

 

 

 

KOMUNIKATY

 

Leki

Informujemy, że w są już dostępne zamówione na dotację leki. Będą one wydawane podczas zebrania wyjazdowego, które odbędzie się w Katarzynowie dnia 14 lipca. Jeśli ktoś chciałby odebrać leki w innym terminie prosimy o telefoniczny kontakt z prezesem Przemysławem Kociembą.

 

Zamówienia dotacyjne na przyszły rok

RZP w Lesznie informuje, że w związku z licznymi pytaniami o realizację programu „Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich” na lata 2020-2022: zapisy na sezon 2020 będą realizować od 1 października 2019 r.

 

Wycieczka na Ogólnopolskie Dni Pszczelarza w Bielsku Białej 

Informujemy, że Rejonowy Związek Pszczelarzy w Lesznie organizuje wycieczkę na XXXVII Ogólnopolskie Dni Pszczelarza w Bielsku Białej w dniach 20 – 22 września 2019 r. Koszt wycieczki to 400zł / 1 osoba (cena nie obejmuje obiadów). Więcej informacji czytaj dalej...

 

26.06.2019 r.

 


canstock1250301

 

 

 

 

LIPCOWE ZEBRANIE WYJAZDOWE

 

Uwaga pszczelarze! Informujemy, że kolejne zebranie Koła Pszczelarzy w Rawiczu odbędzie się dnia 14 lipca 2019 r. w Zagrodzie Pszczółki Przyjaciółki Bednarek w Katarzynowie. W programie: zwiedzanie zagrody, posiłek (kiełbaski, ciasto, kawa).

Koszt udziału członka koła 10 zł

Koszt udziału członka rodziny/osoby towarzyszącej 20 zł

 

Wpłaty i zgłoszenia były przyjmowane na zebraniu czerwcowym. Można się było również zgłaszać telefonicznie bezpośrednio do prezesa koła.

 25.05.2019 r.


 

 

canstock1250301

 

 

 

 

 

 

ZMIANY W ZARZĄDZIE KOŁA

Dnia 14 kwietnia odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2018 poszerzone o wybory uzupełniające do zarządu koła. Podczas tego spotkania zapadły decyzje dotyczące zmian w strukturze koła. Dnia 1 kwietnia 2019 r. na zebraniu zarządu koła zrezygnowali z pełnienia swoich funkcji obecny wiceprezes Jerzy Szkaradek oraz sekretarz Ludwik Kołata.

 

Przy tej okazji, w imieniu wszystkich członków naszego koła, chcielibyśmy im serdecznie

podziękować za wieloletnią pracę i zaangażowanie oraz życzyć dalszego owocnego

obcowania z pszczołami oraz satysfakcji z pracy w zarządzie, gdzie zawsze możemy

liczyć na ich doświadczenie i ogromną wiedzę. 

 

Zarówno pan Szkaradek jak i pan Kołata dalej będą pełnić funkcję członków zarządu. Informujemy, że w wyniku głosowania nowym wiceprezesem został Marcin Gidaszewski natomiast sekretarzem Sylwia Henkulak-Matysiak.

 

16.04.2019


canstock1250301

 

 

 

 

 

ZALEGŁE WPŁATY i KOLEJNE ZEBRANIE 12 MAJA!

Skarbnik koła informuje, że na kolejnym zebraniu koła dnia 12 maja należy ostatecznie uregulować zaległe należności za zamówione w marcu leki, matki pszczele oraz odkłady na 2019 r. 

 

16.04.2019


canstock1250301

 

 

 

 

 

WALNE ZEBRANIE KOŁA!!!

Uwaga pszczelarze informujemy o zebraniu sprawozdawczym za rok 2018 poszerzonym o wybory uzupełniające do zarządu koła! Zebranie odbędzie się dnia 14 kwietnia 2019 r. o godzinie 1000 w naszej siedzibie (Urząd Miejski Gminy Rawicz - budynek w podwórzu).

 

02.04.2019


 canstock1250301

 

 

 

SZKOLENIE PSZCZELARSKIE W RAWICZU

 

Dnia 16 marca mieliśmy jako koło ogromną przyjemność zorganizować w SP w Sierakowie szkolenie, na którym za sprawą wspaniałego prowadzącego Tomasza Strojnego zostały omówione następujące tematy: „Produkty pszczele - znaczenie w żywieniu i terapii” oraz „Wybrane elementy gospodarki pasiecznej i ich wpływ na rozwój wiosenny rodzin pszczelich”. Nasz wykładowcą sprawił na zakończenie szkolenia wszystkim zgromadzonym wspaniałą niespodziankę w postaci przekazania 1 kg próbek ciasta dla pszczół. Serdecznie dziękujemy. W tym miejscu chciałam podziękować wszystkim obecnym na szkoleniu pszczelarzom za wspaniałą atmosferę, która sprzyjała wielu ciekawym rozmowom po zakończeniu części oficjalnej. Z rozmów z wami wiemy, że regularnie odwiedzacie nasza stronę internetową co nas niezmiernie cieszy. Podczas szkolenia pojawiła się więc z naszej strony spontaniczna propozycja zorganizowania w tym samym miejscu na przełomie października i listopada 2019 wspólnego „panelu dyskusyjnego” dla wszystkich chętnych pszczelarzy z okolicznych kół. Tego typu inicjatywa ma na celu wymianę doświadczeń na nurtujące nas pszczelarzy tematy. Aby tego typu inicjatywa zaistniała musimy mieć jednak odzew z waszej strony. Piszcie więc do nas, że jesteście tym zainteresowani wraz z propozycjami tematów do poruszenia: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Pierwszy z zaproponowanych tematów to „Różne problemy wynikające z wywożenia pszczół na pożytki (lokalni pszczelarze, weterynaria  itd.)”. Liczymy na więcej propozycji.

 

IMG 20190316 090825

IMG 20190316 090615

IMG 20190316 090718

 

17.03. 2019


 

canstock1250301

 

 

 

 

 

KONKURS NA PRODUKT REGIONALNY "SMAK TRADYCJI"

Urząd Miejski Gminy Rawicz i Muzeum Ziemi Rawickiej organizują konkurs na produkt regionalny Gminy Rawicz pod nazwą „Smak tradycji”. Patronat objęła Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie. Celem konkursu jest poszukiwanie i ochrona przed zapomnieniem gminnych przepisów regionalnych i tradycyjnych, kultywowanie tradycji wytwarzania produktów stanowiących regionalne i tradycyjne dziedzictwo, które przez swoje umocowanie w historii i tradycji będą przyczyniać się do efektywnej promocji gminy. W konkursie wziąć mogą osoby fizyczne, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, Koła Gospodyń Wiejskich, małe i mikroprzedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe z Gminy Rawicz. Regulamin: http://muzeum.rawicz.pl/79-info-aktualnosci/624-smak-tradycji.html

 

PLAKAT FACEBOOK

 

17.03. 2019


 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ KURSU 

 

MILICZ

 

28.02. 2019


canstock1250301

 

 

 

 

 WAŻNE INFORMACJE I KOMUNIKATY 

 

Uwaga! Na zebraniu dnia 10 marca 2019 będą ostatecznie zbierane coroczne składki członkowskie, zamówienia na matki pszczele, odkłady oraz przyjmowane wpłaty na szkolenia w Rawiczu i Lesznie.

Zamówienia na matki pszczele i leki 2019 oraz wycieczka RZP w Lesznie do Austrii czytaj dalej...

Szkolenie organizowane przez RZP w Lesznie oraz wzrost składki na ubezpieczenie czytaj dalej...

Zachecamy również do zapoznania się z warunkami udziału w mechanizmie "Wsparcie rynku produktów pszczelich na lata 2017/2018 i 2018/2019" czytaj dalej...

 

06.02. 2019


canstock1250301

 

 

 

 

 UWAGA SZKOLENIE PSZCZELARSKIE W RAWICZU

 

KOŁO PSZCZELARZY W RAWICZU SERDECZNIE ZAPRASZA WSZYSTKICH CHĘTNYCH NA SZKOLENIE PSZCZELARSKIE


Wykładowca: Tomasz Strojny - z wykształcenia rolnik, absolwent Akademii Rolniczej w Wrocławiu. Na co dzień pszczelarz praktyk prowadzący bardzo dużą pasiekę w Kotlinie Kłodzkiej – „Miody Polskie”. Jego pasją są pszczelarskie podróże w różne zakątki świata m.in. Nepal, Iran, Gruzja, Egipt, Wybrzeże Kości Słoniowej.


Data szkolenia: 16 MARCA 2019

Miejsce: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W SIERAKOWIE (RAWICZ, naprzeciwko LIDLA)

Koszt szkolenia: 25 zł

Zgłoszenia oraz wpłaty należy dokonać do dnia 10 marca - Prezes Koła Pszczelarzy w Rawicz Przemysław Kociemba  tel. 604 406 323. Liczba miejsc ograniczona.


Plan szkolenia:

8.45 – Zbiórka.

9.00 – 11.00 - 1 część szkolenia „Produkty pszczele - znaczenie w żywieniu i terapii”.

11.00 -11.30 – Przerwa kawowa.

11.30 - 13.30 – 2 część szkolenia „Wybrane elementy gospodarki pasiecznej i ich wpływ na rozwój wiosenny rodzin pszczelich”.

13.30 -14.00 – Pytania i wolne głosy.

14.00 – Obiad. Zakończenie.

 
 
 
 
06.02. 2019

canstock1250301

 

 

 

 

 

UWAGA SZKOLENIE PSZCZELARSKIE

W imieniu Koła Pszczelarzy w Wolsztynie zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się dnia 9 lutego 2019 roku w Obrze k/Wolsztyna. Planowany czas trwania od 8.40 do godziny 16.00.

Temat: "Całoroczna gospodarka pasieczna z uwzględnieniem walki z warrozą" - wykładowca Cezary Kruk z Puław.

Koszt szkolenia 35 zł. Więcej informacji oraz zapisy pod nr telefonu 965 611 813 - K. Dębski.

 

 

19.01. 2019


 

 IMG 320180126 155212 BURST1

Wspomnienie o Prezesie Stanisławie Marciniaku

Prezentujemy sylwetkę wielkiego propagatora pszczelarstwa w okręgu leszczyńskim województwa wielkopolskiego Stanisława Marciniaka. Ten wielki miłośnik owadów kontakt z pszczołami miał już od młodzieńczych lat. Swoje wieloletnie pszczelarzenie rozpoczynał od... czytaj dalej

 

18.01. 2019 r.


canstock1250301

 

 

 

 

 

SKŁADKI 2019

Na kolejnych lutowym (10 luty) oraz marcowym (10 marca) zebraniach koła będą zbierane składki na rok 2019. W ich skład wchodzą:

Składka członkowska - 50 zł

Składka ulowa - 2,50 zł od ula

Ubezpieczenie - do 50 uli - 5 zł

                           ponad 50 uli - 10 zł

Fundusz interwencyjny - 10 zł

Pieniądze należy wpłacać skarbnikowi koła Wojciechowi Tarce.

 

 

17.01. 2019 r.


canstock1250301

 

 

 

 

NA GRUDNIOWYM ZEBRANIU

 

Informujemy, że na grudniowym zebraniu wszyscy zgromadzeni członkowie koła podzielili się tradycyjnym opłatkiem, złożyli sobie świąteczne życzenia oraz uczcili minutą ciszy zmarłego Prezesa Stanisława Marciniaka, a także odebrali z rąk nowego Prezesa Przemysława Kociemby upominkowe kalendarze przekazane przez Wydział Promocji Gminy Rawicz. Informujemy przy tej okazji, że na kolejnym zebraniu członków koła dnia 13 stycznia 2019 r. o godzinie 1000 rozpoczynamy wydawanie węzy w ramach „Programu poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej" Urzędu Marszałkowskiego Województawa Wielkopolskiego. W związku z tym prosimy o przyniesienie ze sobą własnych opakowania na wydawaną węzę! 

 

a

c

 

 

13.12. 2018 r.


 

RAWICKI JARMARK BOŻONARODZENIOWY 2018

 

333

 d

o

 

 18.12. 2018 r.


nekrolog1

 

02.12. 2018 r.


 

41476 Honey Bee in flight white background

Uwaga pszczelarze! Informujemy, że kolejne zebranie Koła Pszczelarzy w Rawiczu odbędzie się dnia 9 grudnia 2018 r. o godzinie 1000 w naszej siedzibie (Urząd Miejski Gminy Rawicz - budynek w podwórzu).

 

2.12. 2018 r.


  canstock1250301

 

 

 

BYLIŚMY NA KOLEJNYM SZKOLENIU

 

Dnia 17 listopada br. nasi pszczelarze brali udział w konferencje RZP w Lesznie z udziałem mgr inż. Marka Podlewskiego oraz Jacka Wojciechowskiego.
Tematami tegorocznej konferencji były:
- „Wszystko o sztuce pszczelarskiej dla początkujących”,
- „Ogólne warunki gospodarki pasiecznej w zmieniającym się środowisku”,
- „Gospodarowanie w warunkach austriackich – o swych doświadczeniach opowie Jacek Wojciechowski, właściciel 500 pniowej pasieki w Alpach austriackich”,
- „Metody hodowli matek pszczelich – dobór linii do lokalnych warunków”.

 

20.11. 2018 r.


41476 Honey Bee in flight white background

Uwaga pszczelarze! Informujemy, że w miesiącu listopadzie, już tradycyjnie zebranie koła się nie odbędzie. Zapraszamy w grudniu.

 

24.10.2018 r.


canstock1250301

 

 

 

 RAWICKI JARMARK HISTORYCZNY 2018

Tak jak obiecaliśmy my i nasze pszczoły byliśmy obecni na Jarmarku historycznym. Na kolejny zapraszamy już w grudniu. Uwaga pszczelarze! Informujemy, że kolejne zebranie Koła Pszczelarzy w Rawiczu odbędzie się dnia 14 października 2018 r. o godzinie 1000 w naszej siedzibie (Urząd Miejski Gminy Rawicz - budynek w podwórzu).

 

 ul1

 ul3

ul2

 

14.09.2018 r.


 

 canstock1250301

JUŻ TRADYCYJNIE ZAPRASZAMY NA NASZE STOISKO

Z PRODUKTAMI PSZCZELIMI NA RAWICKI RYNEK

W DNIACH 8-9 WRZEŚNIA.

 

 jar

 

 30.08.2018 r.


41476 Honey Bee in flight white background

Uwaga pszczelarze! Informujemy, że kolejne zebranie Koła Pszczelarzy w Rawiczu odbędzie się dnia 9 września 2018 r. o godzinie 1000 w naszej siedzibie (Urząd Miejski Gminy Rawicz - budynek w podwórzu).

 

30.08.2018 r.


canstock1250301

 

 

 

 

FOTOGRAFICZNE WSPOMNIENIA Z ZEBRANIA TERENOWEGO

 

Serdecznie dziękujemy koledze Antoniemu oraz jego żonie za miłe przyjęcie oraz wspaniałą atmosferę. Do zobaczenia za rok! Równocześnie przypominamy, że kolejne zebranie Koła Pszczelarzy w Rawiczu odbędzie się dnia 8 lipca 2018 r. o godzinie 1000 w naszej siedzibie (Urząd Miejski Gminy Rawicz - budynek w podwórzu).

 

kolo1

kolo2

kolo3

 

01.08.2018 r.


41476 Honey Bee in flight white background

Uwaga pszczelarze! Informujemy, że kolejne tym razem terenowe zebranie Koła Pszczelarzy w Rawiczu odbędzie się dnia 10 czerwca 2018 r. o godzinie 1000 na pasiece kolegi Antoniego Kmiecia w Dąbrówce (jadąc drogą od strony Konarzewa pierwszy lasek w Dąbrówce po lewej stronie). Natomiast w kolejnym miesiącu zebranie odbędzie się tradycyjnie w naszej siedzibie dnia 8 lipca o godzinie 10.00 (Urząd Miejski Gminy Rawicz - budynek w podwórzu).

 

22.05.2018 r.


 

41476 Honey Bee in flight white background

Uwaga pszczelarze! Informujemy, że kolejne zebranie Koła Pszczelarzy w Rawiczu odbędzie się dnia 13 maja 2018 r. o godzinie 1000 w naszej siedzibie (Urząd Miejski Gminy Rawicz - budynek w podwórzu).

 

26.04.2018 r.


 

 

41476 Honey Bee in flight white background

Uwaga pszczelarze! Informujemy, że kolejne zebranie Koła Pszczelarzy w Rawiczu odbędzie się dnia 8 kwietnia 2018 r. o godzinie 1000 w naszej siedzibie (Urząd Miejski Gminy Rawicz - budynek w podwórzu).

 

27.03.2018 r.


 

canstock1250301

 

 

 

 

 

BYLIŚMY NA KOLEJNYM SZKOLENIU

Dnia 3 marca koledzy i koleżanki pszczelarze z naszego koła uczestniczyli w dorocznym szkoleniu organizowanym przez RZP w Lesznie. Tym razem wykładowcą był mgr Marek Podlewski z KUJAWSKIEGO CENTRUM PSZCZELARSKIEGO.

 

 124

 123

27.03.2018 r.


 

canstock1250301

 

 

 

 

 

 RAWICKI JARMARK WIELKANOCNY

Tak jak obiecaliśmy byliśmy ze swoimi produktami na Jarmarku. Na kolejny zapraszamy już w czerwcu z okazji Święta Rawicza.

 

 122

119

 

27.03.2018 r.


canstock1250301

 

 

 

NOWE WŁADZE KOŁA

 

Informujemy, że w dniu 11 marca został wybrany nowy zarząd koła w składzie:

Prezes - Stanisław Marciniak

Wiceprezesi - Jerzy Szkaradek, Przemysław Kociemba

Sekretarz - Ludwik Kołata

Skarbnik - Wojciech Tarka

Członkowie zarządu - Stanisław Cieślak, Sylwia Henkulak-Matysiak

 

12.03.2018 r.


41476 Honey Bee in flight white background

Uwaga pszczelarze! Przypominamy, że zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbędzie się dnia 11 marca 2018 r.  o godzinie 10.00. Bardzo prosimy o obecność wszystkich członków koła. Na tym zebraniu będą zbierane składki członkowskie, opłaty "ulowe", opłaty za fundusz interwencyjny oraz OC pszczelarskie. Wpłaty przyjmuje skarbnik koła Wojciech Tarka.

 

20.02.2018 r.


41476 Honey Bee in flight white background

Uwaga pszczelarze! Informujemy, że kolejne zebranie Koła Pszczelarzy w Rawiczu odbędzie się dnia 11 lutego 2018 r. o godzinie 1000 w naszej siedzibie (Urząd Miejski Gminy Rawicz - budynek w podwórzu). Ponadto już teraz informujemy, że zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbędzie się 11 marca 2018 r. Do końca marca będą również zbierane składki członkowskie, opłaty "ulowe", opłaty za fundusz interwencyjny oraz OC pszczelarskie. Wpłaty przyjmuje skarbnik koła Wojciech Tarka.

05.02.2018


canstock1250301

 

 

 

 

 

BYLIŚMY NA SZKOLENIU

Dnia 3 lutego nasi pszczelarze uczestniczyli we wspaniałym szkoleniu: "Rośliny i krzewy nektaro- i pyłkodajne na terenie Polski". Prowadzącym szkolenie był prof. dr. hab. Zbigniew Kołtowski, pracownik naukowy Zakładu Pszczelnictwa w Puławach, który podzielił się ze słuchaczami swoją ogromną wiedzą na temat roślin pożytkowych. Organizatorem spotkania było Koło Pszczelarzy w Pępowie, które jak zwykle stanęło na wysokości zadania. Bardzo dziękujemy za zaproszenie.

 

WP 20180203 09 54 40 Pro

WP 20180203 10 23 16 Pro

 WP 20180203 10 08 31 Pro

 

 

05.02.2018


canstock1250301

 

 

 

 

 

UWAGA SZKOLENIA PSZCZELARSKIE

Zchęcamy do wzięcia udziału w następujących szkoleniach:

3 luty godzina 9.00 w Pępowie "Rośliny i krzewy nektaro- i pyłkodajne na terenie Polski"

- prowadzący prof. dr. hab. Zbigniew Kołtowski

3 marca w Lesznie - prowadzący mgr Marek Podlewski

Koszt każdego ze szkoleń wynosi 30 zł. Zgłoszenia przyjmuje prezes Stanisław Marciniak (tel. 655463518), a wpłaty skarbnik koła Wojciech Tarka.

 

15.01.2018


canstock1250301

 

 

 

 

Medal im. ks. dr. Jana Dzierżona

Z wielką dumą informujemy, że wieloletni członek naszego koła Tadeusz Sołtys został uhonorowany przez Zarząd Polskiego Związku Pszczelarskiego Medalem im. ks. dr. Jana Dzierżona za wybitne zasługi w rozwoju pszczelarstwa.

 

15.01.2018


 canstock1250301

 

 

 


 Święto Pszczelarzy 2017

W dniu 09 grudnia 2017 r. przedstawiciele naszego koła oraz inni członkowie Rejonowego Związku Pszczelarzy w Lesznie obchodzili święto swojego patrona św. Ambrożego. O godzinie 15.00 w Kościele pod wezwaniem św. Antoniego w Lesznie odbyła się uroczysta msza dziękczynna, w której uczestniczyli pszczelarze w asyście pocztów sztandarowych swoich kół. Następnie w świetlicy Leszczyńskiej Fabryki Okuć Budowlanych podsumowany został miniony rok pracy pszczelarskiej. Zasłużeni pszczelarze odznaczeni zostali odznakami PZP. Wśród naszych członków osoby uhonorowane to: Eugeniusz Grodecki - Złotą odznaką PZP, Piotr Rutkowski - Złotą odznaką PZP, Przemysław Kociemba - Brązową odznaką PZP oraz Sylwia Henkulak-Matysiak - Brązową odznaką PZP. Informujemy przy tej okazji, że kolejne zebranie Koła Pszczelarzy w Rawiczu odbędzie się dnia 14 stycznia 2018 r. o godzinie 1000 w naszej siedzibie (Urząd Miejski Gminy Rawicz).

 

 w.Ambroy

w.Ambroy2018

 

02.01.2018