HISTORIA KOŁA 

 

„Związek Pszczelarzy na Rawicz i okolicę” został założony 17 października 1852 r. w Sierakowie k. Rawicza. Inicjatorem powołania związku i pierwszym prezesem był sierakowski nauczyciel Karol Liebe, który był jednym z uczniów Jana Dzierżona. Dumą napawa fakt, że nasze koło to pierwsza tego typu organizacja zrzeszająca pszczelarzy w Polsce. Trzeba przy tej okazji podkreślić, że dopiero ok. 20 lat później zaczęły powstawać w Wielkopolsce podobne związki. Tak więc można stwierdzić, że Ziemia Rawicka była kolebką domowej hodowli pszczół i zakładania pasiek. Przez dziesięciolecia zmieniała się nazwa związku rawickich pszczelarzy (m.in. Towarzystwa Bartników w Rawiczu) oraz organizacyjnej przynależności - raz do Poznania, raz do Wrocławia. Po przerwie spowodowanej II wojną światową Koło Pszczelarzy w Rawiczu wznowiło działalność w 1945 r. Powstał też wtedy Zarząd Powiatowy Pszczelarzy skupiający koła terenowe w Rawiczu, Jutrosinie, Pakosławiu i w Miejskiej Górce (od 1973 roku także w Bojanowie). W roku 1948 działalność Związku Pszczelarskiego i jego ogniw została przez komunistyczne władze zawieszona. Wznowiono ją w roku 1957. W 1975 roku, w związku z wprowadzeniem nowego podziału administracyjnego i likwidacją szczebla powiatowego, Zarząd Powiatowy został rozwiązany. Prezesami rawickiego Koła od 1957 roku byli kolejno: Stanisław Maćkowiak, Jan Marszałek, Bolesław Kiałka, Czesław Moczyński, Walenty Popielas, Henryk Nowakowski, Czesław Szwarczyński, Stanisław Cieślak, Stanisław Marciniak, Adam Krysztofiak. Obecnym prezesem koła jest Stanisław Marciniak. W roku 2012 nasze koło obchodziło 160-lecie istnienia. Podczas uroczystości w Domu Kultury w Rawiczu zasłużonym członkom wręczono złote, srebrne i brązowe odznaki Polskiego Związku Pszczelarzy. Obecnie nasze koło skupia 45 członków z terenu Powiatu Rawickiego i nie tylko. Wszystkich niezrzeszonych pszczelarzy zachęcamy do przyłączenia się do nas.

Osoby zainteresowane poznaniem szczegółowej historii koła zapraszamy do naszej siedziby (w Urzędzie Gminy Rawicz) gdzie znajduje się do wglądu kronika prowadzona przez Ludwika Kołatę.

 

12 12 15 160 lecie pszczelarstwa 01 


 

IMG 20180126 155212 BURST1   

 

Wspomnienie o Prezesie Stanisławie Marciniaku

 

Ur. 13 maja 1938 r. - zm. 1 grudnia 2018 r.

 

Prezentujemy sylwetkę wielkiego propagatora pszczelarstwa w okręgu leszczyńskim województwa wielkopolskiego Stanisława Marciniaka. Ten wielki miłośnik owadów kontakt z pszczołami miał już od młodzieńczych lat. Swoje wieloletnie pszczelarzenie rozpoczynał od 3 rodzin pszczelich, a pod koniec swojego życia posiadał pasiekę liczącą 78 rodzin. Pszczoły towarzyszyły mu niemal przez całe życie. Urodził się 13 maja 1938 r. w Konarzewie koło Rawicza. Przez 53 lata od 1965 r. był zaangażowanym członkiem Polskiego Związku Pszczelarskiego. W 1987 roku rozpoczął swoją działalność na rzecz lokalnego pszczelarstwa jako członek Zarządu Koła Pszczelarzy w Rawiczu. „Związek Pszczelarzy na Rawicz i okolicę” został założony 1852 r. w Sierakowie k. Rawicza i jest jedną z najstarszych tego typu organizacji w Polsce liczącej obecnie 166 lat. W rawickim kole Stanisław Marciniak pełnił wiele funkcji. W latach 2002-2004 był Sekretarza Zarządu. Przez kolejne 6 lat od 2004 do 2010 roku był Prezesem Zarządu. Po raz drugi została mu powierzona ta funkcja w roku 2014 i pełnił ją aż do śmierci dnia 1 grudnia 2018 r. Zmarł w wieku 80 lat, i co warte podkreślenia, swoimi pszczołami zajmował się aż do ostatnich tygodni życia. Prywatnie Stanisław Marciniak był kochającym mężem, ojcem i dziadkiem. Swoje życie zawodowe na stałe związał z Zakładami Urządzeń Gazowniczych GAZOMET gdzie pracował na stanowisku Mistrza na wydziale konstrukcyjnym. Swoim zapałem oraz ogromną widzą pszczelarską zaraził kilka pokoleń młodych pszczelarzy. Zawsze chętnie służył pomocą i radą pokazując w praktyce krok po kroku na czym polega praca z pszczołami. Przez całe swoje życie poszerzał wiedzę i zdobywał nowe umiejętności. W 1980 r. uzyskał tytuł Mistrza Pszczelarskiego, zaś Rzeczoznawcą Chorób Pszczół stał się w roku 1981. Przy Kole Pszczelarzy w Rawiczu założył Klub Dyskusyjny, na którym omawiano aktualne działania w pasiekach, dzielono się wiedzą i umiejętnościami, a także omawiano bieżące problemy pszczelarstwa polskiego. Stanisław Marciniak był również delegatem na Walny Zjazd Rejonowego Związku Pszczelarzy w Lesznie, gdzie ostatnio pełnił funkcje Sekretarza Zarządu. Za swoją działalność na niwie pszczelarskiej został uhonorowany wieloma odznaczeniami pszczelarskimi w tym najwyższym odznaczeniem Statuetką ks. dr Jana Dzierżona. Jako zwieńczenie wieloletniej pracy na rzecz koła Zarząd nadał Stanisławowi Marciniakowi w roku 2018 tytuł Honorowego Prezesa Zarządu Koła Pszczelarzy w Rawiczu.

 

IMGS      IMG 20181210 WA0000

Źródło zdjęcia:

prywatne zbiory rodziny Marciniaków oraz

 http://tadeuszpawlowski.pl/archiwum-informacji/2012/2012-12/